عثمان هورامی (مریوان)
خوانندگی
عبدالحمید حیرت سجادی (سنندج)
نویسنده ادیب
مهدی ضیا الدینی (سنندج)
مجسمه سازی نقاشی
براتعلی نورانی (سنندج)
نوازندگی
فردین صادق ایوبی (سنندج)
نقاشی
جمشید فرج وند فردا (بیجار)
عکاسی
بیژن کامکار (سنندج)
نوازندگی آهنگسازی
عباس کمندی (سنندج)
کارگردانی نمایشنامه نویسی خوانندگی فیلمنامه نویس نقاشی شاعر نویسنده