داریوش آقایی (کامیاران)
نقاشی شاعر
شیوا احمدپور (سنندج)
طراحی لباس
اسعد قربانی (دیواندره)
عکاسی فیلمساز
رضا رستمی (مریوان)
فرید نیک خواه (مریوان)
الناز حسینی (سنندج)
کاریکاتور نویسنده شاعر
منصور محمدی (دیواندره)
عثمان هورامی (مریوان)
خوانندگی