سعید فلاحی

♡ بیماری قشنگی‌ست​ عشق!
که دنبال علاج‌اش نخواهم رفت
تو، فقط
گوشه‌ی روسری‌ات را
شُل کن
به انگشت اشاره‌ام
و سیگاری برایم آتش بزن
شفای من
دوستت دارم هایی است
سرایت کرده بر لب هایت
که سر ساعت به خوردم می دهی.

# سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
ZanaKORDistani63@
mikhanehkolop3@

■ عشق
مردی تنهاست
که نخ به نخ
دود میکند
غم ندیدنت را.

#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
ZanaKORDistani63@
mikhanehkolop3@
http://mikhanehkolop3.blogfa.com